Wetland Seasons Bay開賣 最平單位/兩房/換樓要點揀?

Wetland Seasons Bay開賣 最平單位/兩房/換樓要點揀?

Jay | 2021.08.20

閱讀全文,歡迎加入會員

已是會員? 登入帳號

Wetland Seasons Bay首日350伙就聽日開賣,阿Jay有朋友上車個案分享,上車、兩房同換樓要點揀好,宜家同你新樓開箱!


 
 

——————

密切留意BossMind動向!立即CLS

▴FB

▴Instagram

▴Youtube

密切留意BossMind動向!立即CLS

FB     Instagram    Youtube

Wetland Seasons Bay開賣 最平單位/兩房/換樓要點揀?
Jay
 | 2021.08.20

有樓冇樓一樣要睇樓!唔理殘爛散定過億大宅,Jay喺BossMind都會同你發掘更多樓市資訊,最重要都係睇我!睇我!睇我!

分享這個帖子
文章精選